10.05.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Østfold 2020

Bli med!

9037

Registrerte turer

1087

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Appelsintoppen 1075
2 Fugleleiken 731
3 Fredrikstadmarka 665
4 Blåsopp 621
5 Sprinklet 586

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Appelsintoppen 90 m 1075
Bjønnhøla 298
Bjønnåsen 287
Bjørnåsen 355
Blåsopp 621
Brønnerødtjernet rundt 289
Fredrikstadmarka 90 m 665
Fugleleiken 731
Høyåstårnet 90 m 434
Kjørbuktstien 90 m 369
Kurefjorden 581
Randholmen 464
Remmendalen 441
Skimtefjell 164
Skjebergmarka 90 m 329
Skårefjell 195
Sprinklet 586
Stalsberget 474
Sølvstufoss 464
Trømborgfjella 90 m 215